Förteckningar över narkotika, ändrade föreskrifter. LVFS 2012:23
Läkemedelsverket

Förteckningar över narkotika, ändrade föreskrifter. LVFS 2012:23

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2011:10.
Tryckt upplaga: