Förteckningar över narkotika, ändrade föreskrifter (LVFS 2011:10). HSLF-FS 2015:35
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förteckningar över narkotika, ändrade föreskrifter (LVFS 2011:10). HSLF-FS 2015:35

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring till Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 2011:10.
Tryckt upplaga: