Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Skolverket

Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar

8900

89 kr (exkl. moms)

Listar vilka utbildningar som beviljats statligt stöd enligt 17 § förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar fr.o.m. den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:75-79, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: