Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar
Skolverket

Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar

5500

55 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2006:18–21, 28 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: