Förteckning över utbildningar som beviljats rätt till riksrekryrering
Skolverket

Förteckning över utbildningar som beviljats rätt till riksrekryrering

6000

60 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2007:48-49, 16 sidor.