Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning efter regeringsbeslut av den 17 juli 2008
  • Energi & Miljö

Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning efter regeringsbeslut av den 17 juli 2008

6300

63 kr (exkl. moms)

Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning efter regeringsbeslut av den 17 juli 2008

Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning efter regeringsbeslut av den 17 juli 2008

Om publikationen