Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, kompletterade och ändrade föreskrifter
Naturvårdsverket

Förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, kompletterade och ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: