Förteckning över narkotika; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10). HSLF-FS 2017:68
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förteckning över narkotika; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10). HSLF-FS 2017:68

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: