Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64
  • Hälso & sjukvard

Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64

Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64

Om publikationen

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.