Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förteckning över narkotika. Föreskrift om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:64

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: