Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter
 • fiskevatten
 • fiskodlingar
 • miljöbalken
 • NFS 2002:6
 • yrkesfiske

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter

2100

21 kr (exkl. moms)

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter

 • Utgivare: Naturvårdsverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 4
 • Utgiven: 2002
 • Serie: NFS 2002:06
 • ISBN/Best.nr: 15802-06
 • Ämnen: Energi & Miljö, Lantbruk & Livsmedel

Om boken

Prenumerera på Naturvårdsverkets författningssamling NFS