Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter
Naturvårdsverket

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, föreskrifter

2100

21 kr (exkl. moms)

Prenumerera på Naturvårdsverkets författningssamling NFS
Produktdetaljer: