.
Förtal
  • Straffrätt

Förtal

Hans-Olof Sandén
56100

561 kr (exkl. moms)

Förtal

Förtal

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Ära och heder är begrepp som aldrig tycks bli omoderna. De är ständigt något som är viktigt för oss och som vi kan offra mycket för att försvara. Äran har också ett starkt rättsligt skydd i svensk rätt, så starkt att förtal till och med utgör ett undantag från yttrandefriheten. I viss mån står den sig även upp mot sanningen, något som väcker en aldrig sinande debatt om hur vi bör se på just ärekränkningen som sådan.

Internet och Metoo är två nutida exempel på hur debatten förändras och hur grundläggande värden nu sätts på prov. Det som förr var så självklart är det inte längre och det finns därför all anledning att stanna upp och ta reda på vad som faktiskt gäller. I den här boken vrider och vänder författaren på saken för att förstå varför det just nu är som det är.

Frågor som berörs är bland annat om sanningen alltid är värd att försvara, om alla har samma möjligheter att försvara sin heder och hur vår integritet förhåller sig till andras rätt att få veta. För att belysa hur domstolarna dömer i mål om förtal har mycket utrymme ägnats åt att återge ett stort antal rättsfall som också försetts med kommentarer och en kontext.

Boken är användbar för såväl den som arbetar som polisiär utredare, åklagare, försvarare eller forskare som den som engagerar sig i samhällsdebatten – men också för den som bara har ett stort intresse för dessa frågor som aldrig tycks mista sin aktualitet.