Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018:7
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018:7

Betänkande från utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

18000

180 kr (exkl. moms)

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018:7

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. SOU 2018:7

  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 194
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824754-9
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Betänkandet är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

Utredningens prioriteringar är beskrivna på en övergripande nivå. De utgör inte en samlad investeringsplan för Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning där de årliga materielutgifterna redovisas.

Regeringen bedömer i den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2014/15:109) att försvarsförmågan bör stärkas. Att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är det enskilt viktigaste under perioden 2016– 2020. Utredningen utgår från att den inriktningen gäller även efter 2020. Försvarsmakten ska enligt regeringen utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare.

Utredningen koncentrerar sina överväganden och prioriteringar till de större materielinvesteringar som bedöms mest relevanta inför den försvarspolitiska beredning- och beslutsprocessen för perioden efter 2020.

Särskild utredare: Ingemar Wahlberg

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Försvarsdepartementet!ementet!