Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. Prop. 2013/14:51
Justitiedepartementet

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. Prop. 2013/14:51

12500

125 kr

För att kunna ingripa tidigare mot gäningar som kan hota Sveriges säkerhet, föreslås ett nytt brott införas i brottsbalken. Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, och ska kunna ge högst fyra års fängelse.
Produktdetaljer: