.
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70

Slutbetänkande från Utlandsspioneriutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 580
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824668-9
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen säkerhet.

Utredaren har bedömt att det straffrättsliga skyddet för sådana uppgifter behöver förstärkas och lämnar därför ett förslag till en ny reglering om utlandsspioneri. Den nya bestämmelsen är tänkt att komplettera den befintliga lagstiftningen om brotten mot Sveriges säkerhet och tar sikte på röjande av sådana uppgifter som kan medföra ett allvarligt men för Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Förslaget innebär också att utlandsspioneri ska utgöra ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Särskild utredare: Runar Viksten

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!