Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. Ds 2014:36
Kulturdepartementet

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. Ds 2014:36

20000

200 kr (exkl. moms)

För att svensk rätt fullt ut ska uppfylla Kulturkonventionens alla protokoll, föreslås komplettering i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt i Kulturmiljölagen (1988:950).
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 111
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Ds 2014:036
  • ISBN/Best.nr: 978-913824185-1
  • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen