Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. Ds 2014:36
Kulturdepartementet

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. Ds 2014:36

20000

200 kr (exkl. moms)

För att svensk rätt fullt ut ska uppfylla Kulturkonventionens alla protokoll, föreslås komplettering i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt i Kulturmiljölagen (1988:950).
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: