Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Ds 2017:9
Socialdepartementet

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Ds 2017:9

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslår att:
  • en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar,
  • planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder,
  • det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning,
  • namnet på det arbetsplatsnära stödet bör ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd,
  • arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd bör kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år.
Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: