Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Prop. 2016/17:49
Finansdepartementet

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Prop. 2016/17:49

7600

76 kr (exkl. moms)

En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige ska inte längre vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister. Syftet är att stärka konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.Näringsidkaren kan i stället använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom EES, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav. Förslaget förväntas beröra c:a hundra företag men antalet kan vara betydligt större, eftersom det finns ett mörkertal.
Produktdetaljer: