Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Skr. 2018/19:153
Infrastrukturdepartementet

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Skr. 2018/19:153

8500

85 kr (exkl. moms)

Denna skrivelse innehåller den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Den är resultaten av propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) i vilken regeringen föreslog nya energipolitiska mål på grundval av Energikommissionens slutbetänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2, se länk längre ned) och den ramöverenskommelse om energipolitiken (energiöverenskommelsen) som slöts den 10 juni 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I ovan nämnda proposition angavs att regeringen vart fjärde år avsåg att genomföra en kontrollstation för att kontinuerligt följa upp energiöverenskommelsen, med planerad start hösten 2018. Till grund för kontrollstationerna ska särskilda sammanställningar göras med slutsatser och förslag kring elmarknadens utveckling och uppföljning av de energipolitiska målen. I propositionen angavs även att regeringen relativt snart avsåg att återkomma till riksdagen med den första kontrollstationen, vilket de här skrivelsen alltså är.