Försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan, föreskrifter

3000

30 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:164-166. 12 sidor. Jfr prop. 1999/2000:68

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: