Försöksverksamhet med annan studietid för vissa utbildningar i gymnasieskolan med specialidrott, upphävd förordning
Skolverket

Försöksverksamhet med annan studietid för vissa utbildningar i gymnasieskolan med specialidrott, upphävd förordning

2960

30 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:154-155. 8 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: