Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4
Kulturdepartementet

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4

9700

97 kr (exkl. moms)

Föreslår att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Utredaren föreslår vidare att institutionen ska ges fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde:
 • följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
 • lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
 • ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
 • främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och 
 • främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutionen ska utöver dessa uppgifter ges möjlighet att föreslå att Sverige utvidgar sina folkrättsliga åtaganden på de mänskliga rättigheternas område.

Utredare: Lise Bergh
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 214
 • Utgiven: 2019
 • Serie: Ds 2019:004
 • ISBN/Best.nr: 978-913824906-2
 • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.