.
Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4

9700

97 kr (exkl. moms)

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 214
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824906-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Utredaren föreslår vidare att institutionen ska ges fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde:
 • följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
 • lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
 • ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
 • främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och 
 • främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutionen ska utöver dessa uppgifter ges möjlighet att föreslå att Sverige utvidgar sina folkrättsliga åtaganden på de mänskliga rättigheternas område.

Utredare: Lise Bergh