Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4
Kulturdepartementet

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Ds 2019:4

9700

97 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i februari.