Förskrivning av vissa livsmedel, föreskrifter, HSLF-FS 2018:45
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förskrivning av vissa livsmedel, föreskrifter, HSLF-FS 2018:45

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: