Förskrivning av vissa livsmedel; Ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2007:13) HSLF-FS 2017:62
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förskrivning av vissa livsmedel; Ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter. (LVFS 2007:13) HSLF-FS 2017:62

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: