Förskrivning av vissa livsmedel, ändrade föreskrifter (LVFS 1997:13), HSLF-FS 2017:38
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förskrivning av vissa livsmedel, ändrade föreskrifter (LVFS 1997:13), HSLF-FS 2017:38

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 1997:13.
Tryckt upplaga: