Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
Skolverket

Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

7200

72 kr (exkl. moms)

Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.I materialet kommenteras även de skillnader som finns mellan läroplanernas del 3, förskoleklassen, i grundskolan, specialskolan och sameskolan.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: F2016-013