.
Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

7200

72 kr (exkl. moms)

Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913832704-3
  • Ämnen: Skola och utbildning

Om publikationen

Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

I materialet kommenteras även de skillnader som finns mellan läroplanernas del 3, förskoleklassen, i grundskolan, specialskolan och sameskolan.