.
Förskolans regelbok

Förskolans regelbok

Mikael Hellstadius

Bestämmelser om förskola och pedagogisk omsorg

41700

417 kr (exkl. moms)

Förskolans regelbok

Förskolans regelbok

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I Förskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Vidare innehåller boken läroplanen för förskolan, delar av Skolverkets allmänna råd på området samt andra relevanta bestämmelser. I slutet av boken finns även ett sakregister.

Författningstexter fram till och med augusti 2023 är medtagna i boken. Boken vänder sig till personal inom förskolan och kommunala förvaltningar samt till förtroendevalda och föräldrar. Den kan med fördel användas vid utbildning och fortbildning av olika slag.