Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: