Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: