Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.