Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Forskningsdatautredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidning av och förlängd utredningstid för uppdraget.
Produktdetaljer: