.
Forskning och utveckling på försvarsområdet. SOU 2016:90.
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Forskning och utveckling på försvarsområdet. SOU 2016:90.

Betänkande från Försvarsforskningsutredningen

29700

297 kr (exkl. moms)

Forskning och utveckling på försvarsområdet. SOU 2016:90.

Forskning och utveckling på försvarsområdet. SOU 2016:90.

 • Utgivare: Försvarsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 303
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824541-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Har undersökt hur forskning och utveckling på försvarsområdet kan bidra till regeringens mål att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga, samt lämnar förslag inom vilka områden denna statligt finansierade forskning bör bedrivas. I uppdraget har också legat att se på hur resultaten av civil forskning kan användas och hur Sverige kan samarbeta internationellt.

Utredningen föreslår att:
 • forskning och utveckling inriktas mot att möta nya hot och utmaningar och stödja utvecklingen av Försvarsmaktensoperativa förmåga,
 • forskning och utveckling inom befintliga områden förstärks och nya områden tillkommer,
 • ekonomiska resurser motsvarande mellan 200 och 300 miljoner kronor tillförs anslag 1:5 Forskning och teknikutveckling, samt
 • den närmare avvägningen av det framtida behovet av forskning och utveckling sker i samband med arbetet inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut, men om omvärldsutvecklingen försämras bör beslut om förstärkning av forskning och utveckling tidigareläggas.

  Vidare gör utredningen bedömningen att väsentliga säkerhetsintressen ställer följande krav på forskning och utveckling:
  • strategisk helhetssyn
  • långsiktiga satsningar
  • kunskapsbas i landet
  • bör bedrivas på systemnivå och till stöd för nödvändiga delsystem och funktioner av integritetskritisk natur
  • satsningar på olika TRL-nivåer
  • god samverkan mellan staten, industri samt universitet och högskolor m.fl.

  Särskild utredare: Björn von Sydow

  Köp den tryckta utredningen! Teckna stående order på SOU från Försvarsdepartementet!ementet!