Forskning och utveckling på försvarsområdet
Försvarsdepartementet

Forskning och utveckling på försvarsområdet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet med hänsyn till de förändrade kraven på den svenska försvarsförmågan i enlighet med 2015 års försvarspolitiska proposition.