Förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering, rekommendationer

2700

27 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: