Försäkringsrätt
Norstedts Juridik

Försäkringsrätt

Några huvudlinjer

21600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

216 kr (exkl. moms)

Författare:
Bertil Bengtsson
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.


Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 110
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913920892-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bertil Bengtsson
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.

Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Ersättningsrätt
  • Publicerad: 2015-05-08
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913920892-1