Försäkringsrätt
Norstedts Juridik

Försäkringsrätt

21600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

216 kr

Författare:
Bertil Bengtsson

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 110
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913920892-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bertil Bengtsson
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Ersättningsrätt
  • Publicerad: 2015-05-08
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913920892-1