Förordning om tjänster på den inre marknaden
Norstedts Juridik

Förordning om tjänster på den inre marknaden

8000

80 kr (exkl. moms)

Kompletterar bestämmelserna i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.
Produktdetaljer: