Förordning om ändring i socialtjänstlagen (2001:937). Fm 2016:1
Socialdepartementet

Förordning om ändring i socialtjänstlagen (2001:937). Fm 2016:1

8000

80 kr (exkl. moms)

Omfattar ny paragraf i 2 kap. 3 § i Socialtjänstlagen rörande särskild boendeform.
Teckna stående order på Förordningsmotiv, så kommer leverans och faktura automatiskt i samband med publiceringen.
Produktdetaljer: