Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: