Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9
  • Hälso & sjukvard

Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9

Förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretioin, föreskrifter.LVFS 2013:9

Om publikationen

Prenumerera på LVFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.