Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., (receptföreskrifter), ändrade föreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., (receptföreskrifter), ändrade föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 1997:10.
Tryckt upplaga: