Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

2000

20 kr (exkl. moms)

Ändr. 13 §. I kraft 28 december 2001.
Tryckt upplaga: