Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

3900

39 kr (exkl. moms)

Ändr. 2, 21, 23, 25, 34, 37, 38, 39, 50, 51, 53 och 61 §§, bilagorna 6, 7, 10 och 11 samt Specifikationer. I kraft 1 oktober 2002.
Tryckt upplaga: