Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
  • Hälso & sjukvard

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

Om publikationen

Ändr. övergångsbest. I kraft 30 januari 2003.