Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Ändr. 2, 41, 61 och 61 §§. I kraft 23 juni 2003.
Tryckt upplaga: