Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
  • LVFS 2003:9
  • recept
  • tandläkare

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

Om boken

Upph. bilaga 2. Ändr. 7-9 §§ samt bilagorna 1, 3 och 4.