Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande och utlämnande av läkemedel m.m., ändrade receptföreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Upph. bilaga 2. Ändr. 7-9 §§ samt bilagorna 1, 3 och 4.
Tryckt upplaga: