Förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar, föreskrifter
Läkemedelsverket

Förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar, föreskrifter

2100

21 kr

I kraft 1 november 2002.

Ändrad genom LVFS 2008:11.

Produktdetaljer: