Förmedling av humanläkemedel; Föreskrift om ändring; (LVFS 2013:3) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:14
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förmedling av humanläkemedel; Föreskrift om ändring; (LVFS 2013:3) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:14

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: