Förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB, allmänna råd

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: